تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد یکی از مهمترین و دقیق ترین و حساس ترین امور حقوقی است. بارها و بارها افراد به ما مراجعه میکنند و در رابطه با قراردادشان از ما سوال میکنند که به دلیل عدم تخصص و عدم دقت، حقوق و دارایی شان را در مظان خطراتی جدی قرار گرفته و گاهی زندگی شان را به واسطه همین بی دقتی از دست می دهند. خطراتی که ایشان می توانستند با هزینه ای اندک از بروز آنها جلوگیری کنند. آیا برای فروش یک ملک که چند صد میلیون و گاهی چند میلیارد می ارزد نباید از یک متخصص مشاوره گرفت؟ سهل انگاری در این زمینه ضررهای مالی و معنوی بسیاری را دامن می زند که جز پشیمانی هیچ ثمره ای دیگر نخواهد داشت. شما میتوانید با بیان نوع قرارداد و شرایط آن از خدمات حامی آموزه برخوردار شوید.