حامی حامی شماست


درخواست مشاوره حضوری

موضوع و مساله حقوقی خود را به صورت مکتوب( تایپ شده) یا فایل صوتی(ضبط شده) برای ما ارسال کنید و درخواست ملاقات حضوری با وکیل را مطرح نمایید. تاریخ و ساعت با توجه به زمانبندی شما از طریق تلفن یا شبکه های اجتماعی اعلام میشود

درخواست تنظیم لایحه

موضوع و مساله حقوقی خود را به صورت مکتوب(تایپ شده) یا فایل صوتی(ضبط شده) برای ما ارسال کنید. موضوع توسط «حامی» بررسی خواهد شد و مدارک و مستندات لازم برای تنظیم لایحه مشخص شده و با ارسال آنها از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی وکلای ما اقدام به تنظیم و نگارش لایحه خواهند نمود. هزینه نگارش لایحه با توجه به موضوع متفاوت است.

درخواست مشاوره غیرحضوری

موضوع و مساله حقوقی خود را به صورت مکتوب(تایپ شده) یا فایل صوتی(ضبط شده) برای ما ارسال کنید. موضوع توسط «حامی» بررسی خواهد شد و به یکی از شیوه های زیر پاسخ شما داده خواهد شد:
۱. مشاوره از طریق شبکه های اجتماعی با پرداخت هزینه‌ای اندک.
2. پیشنهاد مشاوره تلفنی با هزینه‌ای مناسب.
در صورت امکان به شکلی کوتاه و رایگان، پاسخ شما داده خواهد شد.

درخواست تنظیم اوراق قضایی

موضوع و مساله حقوقی خود را به صورت مکتوب(تایپ شده) یا فایل صوتی(ضبط شده) برای ما ارسال کنید. موضوع توسط «حامی» بررسی خواهد شد و مدارک و مستندات لازم برای تنظیم اوراق قضایی درخواست میشود وبا مبلغی‌مناسب اوراق قضایی مورد نظر شما(شکواییه،اظهارنامه و غیره) به صورت مکتوب دراختیارتان قرار‌خواهد گرفت.